Przemoc wobec zwierząt – jak zapobiegać?

Co jakiś czas społeczeństwem wstrząsają kolejne wiadomości o znęcaniu się nad zwierzętami. Większość to oburza, w internecie wypisują pogróżki wobec sprawców i wyrażają chęć pomszczenia się. Taki protest przeciwko aktom agresji wobec zwierząt również jest ważny, jednak najważniejsze jest reagowanie, gdy jesteśmy świadkami przemocy wobec zwierząt. Jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za poziom bestialstwa i znieczulicy w społeczeństwie, w którym żyjemy – trzeba reagować. Bierność wzmacnia sprawców każdej przemocy!

Wbrew pozorom nie jesteśmy bezsilni wobec sprawców.

W poniższym artykule znajdziecie rady adwokata, jak można chronić zwierzęta przed krzywdzeniem ich. Streszczę jego najważniejsze punkty.

Działania na rzecz przestrzegania praw zwierząt

1. Reagujmy!

Każdy, kto wie  o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję

(art. 304 § 1 kodeksu postępowania karnego).

Zgłoszenie o popełnieniu przestępstwa wobec zwierzęcia nie jest złośliwym donosem, ale obowiązkiem! Możesz to zrobić nawet anonimowo, ale istotne jest, by to zgłosić i nie odwracać oczu.

2. Administracyjny odbiór zwierzęcia

Prawo daje nam możliwość skorzystania z tymczasowego odbioru zwierzęcia, gdy zachodzi podejrzenie, że dzieje mu się krzywda. Nie potrzeba do tego wyroku sądu. Procedurę odbioru można uruchomić już w momencie zawiadomienia. Decyzja należy do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

3. Natychmiastowy odbiór zwierzęcia

W sytuacjach niecierpiących zwłoki, tj, gdy zdrowie lub życie zwierzęcia jest zagrożone, można natychmiast starać się o jego odbiór. Z pomocą przyjdzie policja, straż gminna lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej (inspektor). Równocześnie z odbiorem zwierzęcia od właściciela lub opiekuna, należy powiadomić o tym fakcie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – mogą oni podtrzymać decyzję o odbiorze lub uznać za bezzasadny.

Podejmując decyzję o natychmiastowym odbiorze trzeba zadbać o sporządzenie dokumentacji z miejsca zdarzenia (zdjęcia, nagrania dokumentujące warunki bytowania zwierzęcia, jego stan zdrowia itp.) i przekazać ją do odpowiedniego organu (jednego z wyżej wymienionych).

4. Sterylizacja i kastracja

Może to dla wielu zaskoczenie, ale regulowanie rozrodu zwierząt również ma wpływ na zmniejszenie aktów przemocy wobec nich:

Brak kontroli nad rozmnażaniem zwierząt towarzyszących często prowadzi w efekcie do przestępstw wobec nich – np. poprzez skandaliczny proceder pozbywania się szczeniąt i kociąt.

Wiele gmin finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji zwierzętom bezpańskim, jak i mających właścicieli, których nie stać na taki zabieg. Warto z tego korzystać.

5. Czipowanie zwierząt

Sejm rozważa wprowadzenie obowiązku czipowania psów i kotów właścicielskich. Ma to na celu zmniejszyć bezdomność zwierząt (np. poprzez bezkarne wyrzucanie ich przed wakacjami) i zapobiegać bestialstwu wobec czworonogów (jak zabijanie ich).

Uchylanie się od zaczipowania czworonoga będzie groziło grzywną.

6. Egzekwowanie przestrzegania prawa o ochronie zwierząt 

Większe znaczenie prewencyjne ma nieuchronność kary, niż jej surowość. Dlatego tak ważne jest, by nie puszczać płazem przestępstw dokonywanych wobec zwierząt. Sprawca, który czuje się bezkarny będzie powtarzał swe przestępstwa. Nieuchronność kary to czynnik zapobiegający aktom przemocy. Oczywiście stopień surowości kary również musi być adekwatny do wagi popełnionego czynu.

Sponsorzy akcji „KASTRUJEMY BEZDOMNOŚĆ”

UWAGA! Potrzeba SPONSORÓW do dalszej realizacji programu KASTRUJEMY BEZDOMNOŚĆ.

Poważnie zainteresowanym wyślę komplet materiałów na temat naszych działań, harmonogram prac do końca roku, oraz koszty, na których pokrycie nas po prostu nie stać. Potrzebujemy też taniej drukarni, do wydrukowania materiałów niezbędnych do realizacji dalszych działań. Pogadajcie w firmach, w których pracujecie. Może ktoś z Waszych szefów też chciałby w końcu wykastrować bezdomność zwierząt w Polsce. Systemowo, metodycznie, skutecznie i humanitarnie. Jeśli się uda, do końca roku nie będzie takiej Gminy w Polsce, która nie będzie wiedziała, dlaczego muszą postawić na kastrację i czipowanie zwierząt właścicielskich
Kontakt do mnie 660 452 101,
mail: beata.krupianik@fundacjakaruna.org
Każdy może nas wesprzeć choćby niewielką kwotą
Volkswagen Bank: 90 2130 0004 2001 0484 9634 0001
z dopiskiem: kastrujemy bezdomność
Poniżej uchylamy rąbek tajemnicy ogólnopolskich zaplanowanych działań:

Od początku tego roku KAŻDA gmina w Polsce może finansować kastracje i czipowanie zwierząt właścicielskich. Nasz cel: nakłonić do tego jak najwięcej Gmin, dać im pełne wsparcie merytoryczne (np. wzory umów z podmiotami odławiającymi, schroniskami, procedury), które pomoże im w pełni kontrolować los odłowionego psa czy kota) edukować mieszkańców i pomóc gminom to zrealizować. Wtedy w ciągu trzech lat ilość bezdomnych zwierząt zmniejszy się o 50%. Dokładnie tak samo jak to się stało w kilku innych gminach: Suchy Las, Myszków, Dzierżoniów, Bielawa. Jedyną przeszkodą są niestety dla nas koszty tej operacji”.

Jak ważna jest sterylizacja, wie każdy, kto interesuje się problemem bezdomności zwierząt. Problem jest naprawdę ogromny, a najskuteczniejszym sposobem na rozwiązanie go jest sterylizacja i kastracja.

Włączenie się w tego typu akcję przez firmę korzystnie wpłynie na jej wizerunek i będzie dla niej reklamą. Stosunkowo małym kosztem (dla firm) można sporo zyskać.

kastrujemy bezdomnosc
kastrujemy bezdomność